สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

logo-mpR2R-1st.jpg

       โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่1 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ด้วยแนวคิดที่จะนำงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนางานประจำในห้องปฏิบัติการ ในฐานะองค์กรเอกชน

       MP Group ขอร่วมเคียงข้างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากสามารถติดตาม โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่2 ได้ในโอกาสต่อไป


MPR2R MPGroup HIV

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: MPGroupThailand
Line official: @mpgroupthailand
Website: www.mpgroup.co.th
หรือโทร 098-964-1791

สาขาชีวโมเลกุล

สาขาชีวโมเลกุล

logo-mpR2R-1st.jpg

      โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่1 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ด้วยแนวคิดที่จะนำงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนางานประจำในห้องปฏิบัติการ ในฐานะองค์กรเอกชน

       MP Group ขอร่วมเคียงข้างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากสามารถติดตาม โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่2 ได้ในโอกาสต่อไป

MPR2R MP HbA1C

MPR2R HIV

MPR2R MPGroup

MPR2R TB MPGroup

MPR2R MP

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: MPGroupThailand
Line official: @mpgroupthailand
Website: www.mpgroup.co.th
หรือโทร 098-964-1791

สาขาเคมีคลินิก

สาขาเคมีคลินิก

logo-mpR2R-1st.jpg

      โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่1 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ด้วยแนวคิดที่จะนำงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนางานประจำในห้องปฏิบัติการ ในฐานะองค์กรเอกชน

       MP Group ขอร่วมเคียงข้างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากสามารถติดตาม โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่2 ได้ในโอกาสต่อไป

MPR2R MPGroup

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: MPGroupThailand
Line official: @mpgroupthailand
Website: www.mpgroup.co.th
หรือโทร 098-964-1791

สาขา POCT และ Rapid Test

สาขา POCT และ Rapid Test

logo-mpR2R-1st.jpg

      โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่1 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ด้วยแนวคิดที่จะนำงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนางานประจำในห้องปฏิบัติการ ในฐานะองค์กรเอกชน

       MP Group ขอร่วมเคียงข้างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากสามารถติดตาม โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่2 ได้ในโอกาสต่อไป

MPR2R MP POCT Rapid

MPR2R MPGroup POCT Rapid

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: MPGroupThailand
Line official: @mpgroupthailand
Website: www.mpgroup.co.th
หรือโทร 098-964-1791

กลุ่มงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย

logo-mpR2R-1st.jpg

      โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่1 จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ด้วยแนวคิดที่จะนำงานวิจัยของนักเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนางานประจำในห้องปฏิบัติการ ในฐานะองค์กรเอกชน

       MP Group ขอร่วมเคียงข้างวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ติดตามผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากสามารถติดตาม โครงการ MP R2R for Live an Excellent Life ครั้งที่2 ได้ในโอกาสต่อไป

MPGroup Furuno HbA1c

MPR2R MPGroup

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: MPGroupThailand
Line official: @mpgroupthailand
Website: www.mpgroup.co.th
หรือโทร 098-964-1791