ภาพบรรยากาศการร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 59