14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทของคนไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาครบ 15ปี เราจะเดินเคียงข้างกันเช่นนี้ต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาชีวิตของคนไทย "Live an Excellent Life"