ประมวลภาพบรรยากาศห้องประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42

งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40

ภาพบรรยากาศการร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 59

ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2559 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

15th Anniversary of MP Group(Thailand)
" Total solution of emerging diseases for efficiency clinical outcome "

15 th Anniversary MP Group(Thailand)

     14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มบริษัทเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทของคนไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาครบ 15ปี เราจะเดินเคียงข้างกันเช่นนี้ต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาชีวิตของคนไทย "Live an Excellent Life"