ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ และคุณนทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานกิจกรรมจิตอาสา "เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 1" งานผ้าป่าการกุศลและงานกาล่าดินเนอร์ที่จัดโดยโรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลนสำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยทางบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 50,000 บาท และบริจาค เครื่องวัดความดันแบบวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน Pluslewave automatic blood pressure monitor รุ่น RBP-9000 จำนวน 2 เครื่อง ราคารวม 160,000 บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน # MP Group for Live An Excellent Life